Bilder fra NC-2 Riska

 

 

                              Martin Trosnavåg starter                 
 
 
                                 Martin Trosnavåg